PENFRIENDS - PEN PALS -  AMICS PER CORRESPONDÈNCIA

ICE Academy col·labora amb dos instituts dels Estats Units on s'estudia espanyol. Organitzem intercanvis i ara també posem en contacte als alumnes d'allà i als d'aquí per convertir-los en penfriends, amics per correspondència. És un servei gratuït que oferim a tots els joves entre 15 i 17 anys que vulguin practicar anglès amb els estudiants americans al mateix temps que creen vincles d'amistat i s'enriqueixen amb les diferències culturals.