Blog 

¿Te pierdes con las explicaciones gramaticales? La experiencia me ha enseñado que cada item de gramática debe poder visualizarse con un solo golpe de vista para que el cerebro no se disperse. Bienvenido a mi nuevo proyecto para ayudarte a retener y practicar aquellas cuestiones gramaticales con las que te enganchas una y otra vez.

L'aprenentatge en el lleure cada dia és més necessari per a cobrir les necessitats de les i els alumnes en etapa d'escolarització obligatòria. Aquest any emprenem un nou projecte per brindar l'oportunitat als més petits d'aprendre anglès a l'aire lliure mitjançant activitats i jocs.